Hälsotjänster

Hälsotjänster finns idag inte bara i form av ”öga-mot-öga”- möten, utan numera är det också vanligt att hälsotjänster förekommer på nätet (e-hälsotjänster). E-tjänster är alla slags tjänster som förmedlas elektroniskt och just inom hälsa och hälsotjänster finns det en mängd olika varianter.

Oavsett om det är så att det är en e-hälsotjänst eller om det är en hälsotjänst som förmedlas öga-mot-öga så kommer du snart att märka att dessa tjänster är nyckeln till vård på dina egna villkor.

Hälsotjänster – Apoteket

Hos Apoteket.se hittar man följande hälsotjänster:

 • Allergikollen
 • Artroskollen
 • Blodsockerkollen
 • Formkollen
 • Hudvårdsrådgivning
 • Hälsocoacher
 • Hörselkollen
 • Läkemedelsrådgivning
 • Mindfullness
 • Sluta Röka
 • Sömnhjälpen
 • Vaccination
 • Viktkollen
 • Optik & Ögonhälsa
 • Öronhåltagning

Detta är de hälsotjänster som erbjuds hos Apoteket för tillfället, men om vi ser till hur utvecklingen har sett ut hittills så kan vi räkna med att det kommer att fyllas upp med fler tjänster inom en snar framtid.

Läs även vår Apotekt AB recension här

Apotekets hälsotjänster – så funkar det

För att det ska bli lättare att förstå hur det fungerar med de hälsotjänster som Apoteket erbjuder ska vi ge ett exempel. Vi har valt att exemplifiera genom att visa hur det går till med hälsotjänsten för ”Sluta Röka”.

Med denna tjänst får man 5 möten med en av Apotekets hälsocoacher och under dessa möten formuleras mål samtidigt som hälsocoachen ser till att hålla dig motiverad. Kostnaden är 450 kronor.

Såhär går det till om man väljer att dra nytta av hälsotjänsten ”Sluta Röka” som erbjuds hos Apoteket:

 • Möte 1: Din hälsocoach och du sätter gemensamt upp mål och gör en handlingsplan. Vid detta första möte är det också så att ni förbereder ditt rökstopp (om du inte redan har slutat). Du får också hjälp att välja nikotinläkemedel under detta första möte
 • Möte 2: Detta är det möte som troligtvis är det jobbigaste i hela processen och hör hjälper din coach dig med verktyg och motivation så att du kan fortsätta som planerat med ditt rökstopp
 • Möte 3-4: Under dessa möten är det hjälp och uppmuntran som gäller, men även hjälp med att se eventuella fallgropar erbjuds under dessa möten. Om det råkar sig så att du fallit in i gamla vanor så får du hjälp med en omstart under denna tid i programmet
 • Möte 5: Detta möte fungerar som summering och här får du hjälp med hur du ska tönka framåt för att du ska kunna förbli rökfri

Att ge personligt stöd i kombination med nikotinläkemedel är ett framgångsrikt koncept som visat sig fungera mycket bra när man vill sluta röka. Ta chansen och kontakta en hälsocoach från Apoteket redan idag via telefonnummer 0771-450 450 eller genom att titta in på ett av deras apotek.

Hälsocoacherna som arbetar på Apoteket är utbildade farmaceuter som har specialistutbildning inom just coachteknik och rökavvänjning.

Nu är detta endast ett exempel på en hälsotjänst via Apoteket och som du kan se så finns det många andra hälsotjänster för andra besvär. Det är bara att klicka på den hälsotjänst man är intresserad av för att få vidare information.

Hälsotjänster hos Marias Hälsotjänster

Det är inte bara Apoteket som erbjuder hälsotjänster idag, utan man kan även välja att kontakta exempelvis sjuksköterskor som agerar i privat regi. En sådan sjuksköterska är Maria Andersson som är legitimerad sjuksköterska och företagssköterska.

Exempel på hälsotjänster man kan hitta hos ”Marias Hälsotjänster”  är följande:

 • Sömnkurs KBT
 • Hjärt- och lungräddningsutbildning
 • Livsstilsförändringar
 • Rehabiliteringsstöd
 • Företagshälsovård
 • Utbildningar
 • Hälsokontroller
 • Chefsstöd
 • Kartläggningssamtal

Det finns även andra som erbjuder detsamma som erbjuds hos ”Marias Hälsotjänster”, så det är bara att välja ut den som passar en bäst utifrån ens egna önskningar.

Olika generationer – olika syn på hälsotjänster

Nästan oavsett vad det gäller så ser man en stor skillnad mellan olika generationer när det kommer till hur man ser på sjukvård med mera. De äldre generationerna vill gärna ha ”öga-mot-öga”- kontakt och väljer att besöka en fysisk vårdcentral, eller ett sjukhus när något är på tok. Det är också så att de ringer för att beställa tid och att de vill köpa sin medicin på det gamla goda sättet där man besöker ett fysiskt apotek.

Personer i medelåldern idag tenderar att blanda lite av det gamla och lite av det nya, medan de allra yngsta vuxna (18 år och uppåt) sköter i princip hela sina liv på nätet. Hur sticker då ”mellanskiktet” i samhället (runt 40-60 år) ut vad gäller hur man använder nätet? Det man kan se är, som nämnt, att de blandar lite. Det är många som gärna går till en riktig vårdcentral, eller ett sjukhus, men det är också många som föredrar läkarbesök i mobilen eller dylikt.

Vidare kan man se att ”mellanskiktet” ofta handlar från nätapotek samt att de som ligger på den yngre sidan, alltså de runt 40 år, och som har små barn ofta använder läkare i mobilen. Eftersom personer mellan 40-60 år inte är skeptiska till datorer och internet, utan snarare har det i sitt liv dagligen, så ser man att de väljer elektroniska hälsotjänster ganska ofta. De använder det inte lika mycket som de allra yngsta, men i betydligt större utsträckning än de äldre generationerna (70 år och uppåt).

Hälsotjänster som förmedlas elektroniskt (e-hälsotjänster) används främst av de yngre generationerna som använder sig av internet konstant. Med de yngre generationerna växer behovet av möjligheter att använda sig av tjänster som förmedlas via nätet och samhället hänger med i tempot relativt väl vilket hälsotjänster som förmedlas elektroniskt visar.

På grund av att det är populärt bland de yngre att använda sig av elektroniska tjänster överlag så spås det en ljus framtid för e-hälsotjänster. Man tror att e-hälsa är en av grundpelarna i utvecklingen av framtidens sjuk- och hälsovård, vilket innebär att det kommer att dyka upp många nya tjänster under de närmaste åren.

Snabb utveckling

Utvecklingen när det kommer till denna typ av saker går extremt snabbt. Anledningen till det är att denna typ av tjänster förenklar livet och vardagen så pass mycket för varje individ i samhället att det är värt att chansa på alla möjliga olika e-tjänster.

Att det skulle bli en så stor grej med e-hälsotjänster är knappast en överraskning, eftersom det ofta är så att man undrar över något som har med just hälsa att göra. Idag kan man snabbsöka och få svar på sina frågor inom loppet av några sekunder, men man måste se till så att man använder säkra sidor med korrekt information.

En av de sidor som de flesta vänder sig till när det är denna typ av frågor man har är 1177 Vårdguiden och det är en helt säker sajt med korrekt information, vilket gör att det är ett bra val av sida. Som parentes kan sägas att man sett att vissa typer av vård bevisligen fungerar lika bra via nätet som via fysiska besök i vården och KBT-terapi via 1177 Vårdguiden är en typ av vård som visat det.

Vad vi kan vänta oss i framtiden är mer och mer av e-hälsotjänster, men det kommer naturligtvis även att förekomma hälsotjänster som är mer ”old school”. Man kan dock börja kolla in lite hur det fungera med e-hälsotjänster, för chansen att man tycker att det är ett bättre alternativ är stor.